Plusuur

Als eerstegraadsschool willen wij extra inzetten op ons plusuur. Het is net dat uurtje meer met grote meerwaarde voor de leerlingen. Tijdens het plusuur zetten we in op talentontwikkeling. We zoeken samen uit waar je talenten en interesses liggen. Daarnaast is er veel aandacht voor Leren leren. Leren Leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan snel lijstjes blokken of goede schema’s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kunnen motiveren.  Sociale vorming is binnen het plusuur ook van groot belang. We willen op een interactieve en ervaringsgerichte wijze aan sociale vaardigheden werken samen met de leerlingen van je klas. Burgerzin leer je in je gezin, op school, in je buurt,… Ook wij leren je burgerzin: van jongs af aan. Positieve ervaringen met actief deelnemen aan je eigen leefomgeving zijn de grootste hefboom voor actief en democratisch burgerschap. Ook je ICT-vaardigheden komen aan bod in ons plusuur. Vandaag de dag is het in onze maatschappij ondenkbaar dat je digitale geletterdheid op school niet ondersteund zou worden.