Grondplan

De gebouwen van De Keiwijzer bevinden zich aan het begin van de Poperingse Schoolstraat, links op het kaartje.
Het gebouw aan het Burg. Bertenplein 30 wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw met 16 flexibele klaslokalen en kantoorruimtes.
Het blok daarboven telt eveneens 16 leslokalen, waar de klassen van De Keiwijzer een stamlokaal krijgen.
Voor een aantal lessen wordt uitgeweken naar een andere campus via de Schoolstraat, zodat de leerlingen zich vlot en weg van het verkeer kunnen verplaatsen.