CLIL

Aardrijkskunde en techniek in het Frans? Het kan in De Keiwijzer en het heet CLIL (Content and Language Integrated Learning).  In De Keiwijzer kunnen alle leerlingen van de a-stroom die dat willen,  kiezen voor CLIL. Dit vraagt wel een extra inspanning van de leerling en de leerkracht, maar is wel een zeer krachtige leermethode:  meer spreekvaardigheid, meer spreekdurf, sneller begrip van de taal en sneller andere vreemde talen leren en dat zonder nadeel voor het niet-taalvak.