1A

In het 1ste leerjaar van de A-stroom (1A) krijgen alle klassen van De Keiwijzer 32 lesuren per week, verdeeld over 27u basisvorming, 4u keuzepakket en 1 plusuur. Het pakket basisvorming (27u) telt voor elke leerling dezelfde vakken en aantal lesuren. De klasverdeling gebeurt volgens het keuzepakket dat je kiest. Tijdens het plusuur maken we systematisch ruimte voor leren leren en studietips, sociale vaardigheden en burgerzin, talentontwikkeling, ICT en ook studiekeuzebegeleiding.

Voor het keuzepakket heb je 2 opties. Klik door voor de profielen en lessentabellen.